Zakład Elektroniczny Letronik licznik-klientow.com.pl Home biuro@letronik.pl 20221026

Internetowy licznik klientów All in one lOVC1.

Licznik klientów lOVC1

Licznik klientów lOVC

Licznik klientów
       lOVC

Licznik klientów lOVC

Wprowadzenie.

Nasz internetowy licznik klientów letronikOVC1 jest wyjątkowym produktem - wyjątkowo prostym w montażu. Po jednej stronie przejścia przykleja się zintegrowany licznik, po drugiej reflektor, podłącza licznik do gniazdka 230V i po kilku minutach raporty są na stronie WWW.

Internetowy licznik klientów lOVC1 produkowany przez firmę Z.E. Letronik jest zintegrowanym urządzeniem typu All in One z wbudowanym kompletnym systemem liczącym. W niewielkiej obudowie zamknięty jest wysokiej klasy szybki refleksyjny czujnik, specjalny moduł interfejsu, odpowiednio oprogramowany komputer z zainstalowaną kartą WIFI. Licznik wymaga tylko podłączenia do najbliższego gniazda zasilającego 230VAC przez załączony zasilacz. Dzięki temu instalacja systemu liczącego jest bardzo prosta - po jednej stronie przejścia na wysokości 1,2 .. 1,4 metra nad posadzką montuje (np: przykleja) się zespolony licznik, po drugiej reflektor (małe lusterko odblaskowe). Licznik można zamocować przewodem zasilający w dowolną stronę, dzięki czemu łatwo go podłączyć do gniazda znajdującego się przy podłodze lub w suficie podwieszanym. W stosunku do systemów całkowicie bezprzewodowych można uznać, że przewód zasilający jest pewnym utrudnieniem w montażu, ale dzięki niemu nie mamy ciągłego problemy z wymianą baterii. Licznik wysyła dane do aplikacji zainstalowanej na lokalnym komputerze albo na odległym serwerze. W obu przypadkach raporty są dostępne przez przeglądarkę www. Dane z wielu liczników mogą spływać na jeden serwer, można tworzyć raporty dla całości sieci, definiowanych grup lub poszczególnych liczników. Rekordy tworzone są co godzinę, można je sumować w dni i miesiące. Opis systemu raportów jest tutaj->. Aplikacja może być uruchomiona na serwerze klienta lub na naszym. Minimalna wersja usługi na naszym serwerze jest bezpłatna.

Przykład raportów.

Zawartość zestawu.


Zawartość zestawu.
 • Licznik zintegrowany z przewodem zasilającym.
 • Karta wifi (w liczniku)
 • Reflektor
 • Zasilacz
 • Kabel sieciowy (tylko do konfiguracji)

Konfiguracja.

Licznik ze standardowymi ustawieniami po podłączeniu  do zasilania i internetu wysyła na stronę http://list.letronik.net.pl/ link do swojego konfiguratora www. Klikając w ten link dostajemy się do konfiguratora licznika. Link obowiązuje tylko w sieci lokalnej licznika!

Szczegóły konfiguracji.

Do poprawnej pracy licznik potrzebuje dostępu do internetu WI-FI. Jego karta sieciowa musi być skonfigurowana na sieć dostępną w miejscu lokalizacji. Licznik można zakupić razem z access pointem, licznik zostanie u nas skonfigurowany na ten access point i na naszą stronę www. W takiej sytuacji żadna konfiguracja nie jest potrzebna. W przeciwnym przypadku należy skonfigurować kartę sieciowa .

 • Podłącz licznik do zasilania i przewodem do routera który zapewnia dostęp do internetu i adresowanie DHCP, i-lub,  skonfiguruj na routerze lub access point (może być też punkt dostępowy w smartfonie) specjalnie dla licznika sieć WIFI:
  ssid lOVC
  hasło letroniK.
  Liczniki w momencie sprzedaży mają ustawione adresowanie dhcp w połączeniu kablowym i WIFI.
 • Po 1 do 2 minut w liczniku powinna błyskać niebieska lampka pojedynczymi błyskami – oznacza to prawidłowe uruchomienie systemu i oprogramowania licznika. Jeżeli niebieska lampka po dłuższym czasie nie miga, licznik jest uszkodzony. Szczegóły.
 • Po kilku minutach niebieska lampka powinna migać podwójnie lub zapali się prawie na stałe z krótkimi przerwami co 4 sekundy. Oznacza to, że licznik połączył się z siecią. Po minucie od tego momentu pod adresem: http://list.letronik.net.pl/ powinien pojawić się odnośnik zawierający nr naszego licznika.

  lista aktywnych liczników klientów
 • Po kliknięciu odpowiedniego linka zostaniemy przeniesieni na stronę statusu licznika.

  Strona statusu przy połączeniu przewodowym z uwidocznionymi szczegółami.
  Status licznika osób

  Strona statusu przy połączeniu przewodowym widoczna data aktualizacji.
  Strona statusu licznika klientów.
 • Na stronie statusu licznika powinny pojawić się linki do konfiguratora licznika i do raportów, po LAN lub WIFI, lub dla obu sieci w zależności od podłączenia licznika, oraz data aktualizacji strony.
 •  Na stronie rozwijają się szczegóły: numer (data) wersji firmware, detale połączenia sieciowego oraz temperatura procesora. (pokaż/ukryj szczegóły).
 • Klikamy Konfigurator: link po... i ukaże się strona jak niżej.

Opis konfiguratora www. Do spisu treści.

Najpierw logujemy się danymi podanymi przez producenta / instalatora.
Logowanie do konfiguratora licznika klientów

Dane do logowania.

LOGIN: system
Hasło: gxma676y
Uwaga: Hasła można zmienić. Jeżeli były zmieniane, należy użyć aktualnych. Hasła nie są przywracane!

Strona główna konfiguratora.

Strona główna konfiguratora.

Uwaga. Licznik ma normalnie system plików bardzo odporny na nagłe zaniki zasilania. Jednak zanik zasilania podczas konfiguracji może spowodować zniszczenie systemu plików. Dlatego przed rozpoczęciem konfiguracji proszę sprawdzić, czy licznik jest stabilnie podłączony dol zasilania – czy wszystkie złącza są pewnie spięte.

Backup konfiguracji. Do spisu treści.

Pobierz paczkę z konfiguracją:
Spozwala pobrać i zapisać na komputerze paczkę zawierającą większość plików konfiguracyjnych. W razie potrzeby można tą konfigurację wpisać z powrotem do licznika. W tym celu klikamy [Przeglądaj], wybieramy plik z paczką konfiguracyjną i klikamy [Wczytaj]. Stanowczo się zaleca pobrać i przechowywać paczkę konfiguracyjną po pełnej konfiguracji licznika. W przypadku wymiany lub naprawy licznika w serwisie wystarczy po prostu wpisać zachowane ustawienia i licznik powinien być prawidłowo skonfigurowany.
Zalecamy korzystać z przeglądarki Firefox, natomiast przeglądarka Chrome się nie nadaje.
Pobierz paczkę z logami systemowymi:
Pozwala pobrać logi systemowe i np: wysłać je do analizy do producenta.

Konfiguracja sieci IP.

Konfiguracja adresów sieciowych jest typowa i nie powinna sprawiać problemów. Jeżeli licznik podłączony jest do sieci o pełnym dostępie do internetu to serwery NTP i DNS można pozostawić na wartościach domyślnych. Jeżeli sieć jest zamknięta, istotne są właściwe adresy lokalnych serwerów czasu NTP i DNS – inaczej licznik nie będzie pracować. Ustawienia zapisujemy klawiszem [Zatwierdź]. Po zatwierdzeniu licznik się zresetuje.
Konfiguracja IP i NTP licznika gości.

Konfiguracja IP i NTP licznika gości.

Konfiguracja dostępu WIFI. Do spisu treści.

Konfigurowanie dostępu wifi

W rozwijanej liście wymienione są wykryte nazwy sieci (SSID). Jeżeli nie ma na niej naszej sieci, klikamy [odśwież listę sieci]. Wybieramy naszą sieć i wpisujemy hasło, klikamy [zapisz] (pole „Lub wpis nazwę sieci ” musi być puste). Jeżeli chcemy, aby hasło było widoczne podczas wpisywania, to przed wybraniem sieci zaznaczamy [pokazuj hasła] i klikamy [odśwież listę sieci]. Możemy też wpisać SSID ręcznie w pole tekstowe i hasło i klikamy [zapisz]. Po zatwierdzeniu na stronie ukaże się potwierdzenie konfiguracji i zostanie zlecony reset licznika.

Ustawianie wifi licznika klientów.


Możemy już odłączyć kabel sieci LAN od licznika. Po kilku minutach na stronie statusu licznika pojawi się połączenie po wifi.

Konfiguracja bazy danych.

Jeśli licznik jest zamówiony do współpracy z naszą www, wersją płatną lub bezpłatną, to baza danych jest skonfigurowana. Jeżeli nie, to trzeba ją skonfigurować samemu.

Konfiguracja alarmów

Licznik ma wbudowany mały sygnalizator dźwiękowy. Może potwierdzać dźwiękiem naliczenie (chime) oraz alarmować, jak czujnik jest zasłonięty dłużej niż minutę (alarm). Oba parametry są konfigurowane.

Więcej informacji o konfiguracji licznika dostępne jest pod adresem:

https://licznikiklientow.pl/uniwersalny-licznik-klientow/uniwersalny-licznik-klientow.html

Lampki kontrolne

Licznik wyposażony jest w lampki kontrolne.
Lampki kontrolne licznika
       klientów


Funkcja

Kolor

Tryby

Zasilanie

Zielony

Świeci, jeżeli jest prawidłowe zasilanie.

Internet

Niebieski

Pojedyncze błyski co 4 sekundy – brak połączenia z internetem

Podwójne błyski co 4 sekundy – jest połączenie z internetem

Świeci z krótkimi przerwami co 4 sekundy – połączony z serwerem.

Licznik – monitor czujnika

Czerwony

Pojedyncze mignięcie – przejście naliczone

Szybkie miganie – czujnik przesłonięty

Test konfiguracji i licznika

Połóż licznik na stole. Podłącz do zasilania. Zielona lampka powinna się od razu zapalić na stałe. Po minucie powinna zacząć migać co 4 sekundy lampka niebieska. Po kilku minutach lampka powinna zacząć migać podwójnie lub świecić prawie stale a czerwona szybko migać. Jeżeli ustawiony jest alarm, to będzie słychać sygnał. Połóż reflektor na czujniku (czerwone okienko). Czerwona lampka powinna zgasnąć. Jeżeli tak jest - wszystko jest w porządku.

Testowanie
       licznika klientów.

Montaż licznika klientów.Po jednej stronie wejścia na wysokości 1,2 ... 1,4 metra nad posadzką przymocuj licznik. Wybierz tą stronę przejścia która umożliwia łatwiejsze podłączenie licznika do gniazda zasilającego. Podłącz do zasilania i poczekaj, aż zacznie migać czerwona lampka w liczniku. Wtedy po drugiej stronie wejścia naprzeciwko licznika przyłóż do ściany reflektor. Czerwona lampka w liczniku powinna zgasnąć. Przesuwając reflektor po ścianie możesz znaleźć granice obszaru, w którym licznik "widzi" reflektor (czerwona lampka w liczniku zgaszona). Reflektor najlepiej zamontować w środku tego obszaru. Po zamontowaniu reflektora należy sprawdzić działanie licznika. Należy powoli zasłaniać reflektor, do momentu zapalenia się czerwonej lampki w liczniku. Zasłonięcie reflektora w tym momencie powinno wynosić przynajmniej 1/3 powierzchni reflektora.

Uwagi do wyboru miejsca instalacji zintegrowanego licznika klientów.

Licznik klientów liczy przecięcia wiązki promieniowania rozciągającej się między licznikiem a reflektorem. Dlatego wiązka może być przecinana tylko przez liczone osoby. Nie mogą w jej przecinać jakieś inne przedmioty, bo spowodują fałszywe naliczenia. Nie mogą to być na przykład drzwi otwierane do środka. W miejscu pomiaru osoby liczone powinny zdecydowanie wchodzić i wychodzić, a nie stać i się wahać, co też może powodowa naliczenia. Trzeba także uważać na ekspozycje towaru i materiałów reklamowych, aby osoby podchodzące do towarów lub biorące ulotki nie powodowały fałszywych naliczeń. Jeżeli nie da się uniknąć przecinania wiązki przez drzwi otwierane do środka, należy zastosować nasz uniwersalny internetowy licznik klientów z odpowiednim czujnikiem.
/data/dokumentacje/liczniki/lOVC/doc/edit/zintegrowany-licznik-klientow/zintegrowany-licznik-klientow20221025-1.html
Zakład Elektroniczny Letronik licznik-klientow.com.pl Home biuro@letronik.pl 20221026