https://licznik-klientow.com.pl    www.letronik.pl    biuro@letronik.pl

Licznik osób LEIC4650 o575.


Licznik klientów na pandemię.
Wersja kasowana stacyjką.

Licznik 4650 na epidemię koronawirusa.
Wersja kasowana magnesem,
może przylegać do witryny.

Zastosowanie licznika klientów w przypadku pandemii koronawirusa covid-19 sars-cov-2.

Władze państwowe nakładają na obiekty handlowe i inne użyteczności publicznej konieczność ograniczania ilości osób przebywających na terenie obiektu. Dodatkowo restrykcje te zmieniają się w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej koronawirusa. Nasz licznik umożliwia kontrolowanie ilości osób w obiekcie. Sygnalizuje, jeżeli ta ilość osiągnęła wartość graniczną (sygnał stop), włączając np: czerwone światło dla wchodzących lub została przekroczona (sygnał over-filling), włączając np: alarm akustyczny przywołujący ochronę. Licznik wyświetla na wyświetlaczu ilość osób przebywających w obiekcie lub migające komunikaty:

stop
over

oraz może sygnalizować wewnętrznym sygnalizatorem akustycznym przepełnienie.
Licznik może być umieszczony w witrynie i informować klientów o możliwości wejścia do obiektu. Napisy nie są widoczne z dużej odległości ale jest widoczne jest ostrzegawcze miganie. Licznik umieszczony w witrynie nawet bez dodatkowej lampy czy sygnalizatora może sterować ruchem klientów w sposób zgodny z wymogami epidemiologicznymi w czasie zagrożenia sars-cow-2.
W odróżnieniu od kołowrotków, system działa bez jakiegokolwiek kontaktu z osobami, co jest korzystne w sytuacji epidemii koronawirusa.
Oferta handlowa->

Inne zastosowania licznika

Licznik może być stosowany także w innych sytuacjach, kiedy potrzebne jest ograniczenie ilości osób w pomieszczeniu. Ograniczenie może być związane z bezpieczeństwem, wynikać z umowy handlowej (np: na organizację eventu), lub z konieczności zapewnienia gościom odpowiedniego komfortu (muzea, wystawy).

Opis działania licznika klientów.

Czujniki.

Licznik może sumować dane z trzech czujników umieszczonych w trzech wejściach, może znaleźć zastosowanie w większych obiektach.

Czujnik.

Licznik współpracuje z czujnikami o poziomej wiązce. Czujniki montuje się na wysokości 1,2 do 1,4 metra nad posadzką. Należy tak zorganizować ruch klientów, aby przechodzili przez wiązkę pojedynczo. Osoby idące obok siebie będą błędnie naliczone jako jedna osoba. Można to uzyskać przez ograniczenie szerokości przejścia, np: taśmą na słupku, banerem, sztucznym kwiatem lub lekkim regałem reklamowym itp, ograniczającym optycznie przejście ale łatwym do usunięcia w razie ewakuacji.

Zerowanie licznika osób.

Licznik należy zerować każdorazowo przed otwarciem obiektu dla klientów, w momencie, gdy nie ma w obiekcie osób, które mają być liczone. Jeżeli pracownicy wchodzą wejściem dla klientów, a nie mają być liczeni, licznik należy wyzerować jak już pracownicy są w środku obiektu. Standardowo licznik kasuje się stacyjką. Jeżeli licznik ma być widoczny przez szybę i do niej przylegać, na zamówienie możemy usunąć stacyjkę i umieścić w tylnej ściance czujnik kontaktronowy do kasowania licznika magnesem.
Licznik należy zerować przed otwarciem sklepu, przed wejściem pierwszego klienta.

Sygnalizator wewnętrzny:

Sygnały licznika

Dźwięk przerywany:

Sygnalizator można całkowicie wyłączyć zdejmując zworkę w środku licznika która znajduje się obok buzera.

Programowanie limitu.

Limit, przy którym uruchamiane są alarmy, można ustawiać zworkami znajdującymi się wewnątrz licznika w zakresie 1 do 32 osób,  albo przez interfejs szeregowy w zakresie 0 do 400000 specjalną aplikacją. Po zastosowaniu odpowiedniego konwertera jest możliwość ustawiania limitu przez sieć komputerową, a nawet przez internet.
Program do ustawiania limitu Windows.
Program do ustawiania limitu Python3.
Opis programu.

Moduł licznika.

Porty.

o475

Licznik ma dodatkowe zaciski zasilające + i - do połączenia zasilania czujników. 6 wejść sygnałowych 1...6 umożliwia podłączenie 3 dwuwiązkowych czujników w trzech przejściach. Zacisk B umożliwia podłączenie sygnalizatora akustycznego działającego równolegle z wewnętrznym. Zacisk I - wyjście STOP np. na lampę. Zacisk O wyjście przepełnienia np: na sygnalizator akustyczny.

Zworki.

Przez interfejs można zaprogramować licznik aby czytał limit z wewnętrznych zworek.
zworki w liczniku gości.

Wyjścia alarmowe.

Poniższa zdjęcia ilustrują działanie wyjść alarmowych. Do wyjść podłączono lampki.

stop
Jak ilość osób osiąga limit, uaktywnia się wyjście stop.
over
Jak ilość przekracza limit, oba wyjścia są aktywne.

Przykładowy schemat instalacji.

UWAGA! Czujniki należy tak montować, aby linia łącząca sensory była pozioma.
stop
over


Poniżej przykład instalacji licznika do kontroli dwóch wejść, z dwoma kompletami czujników LES-170T/LES-270R


Wersja pdf schematu ->

https://licznik-klientow.com.pl    www.letronik.pl    biuro@letronik.pl